Badania – realizacja

Zachęcamy wszystkich Studentów i Nauczycieli Akademickich do udziału w badanich dotyczących kompetencji krytycznych.

Ankiety dla polskich respondentów dostępne są pod następującymi linkami:

Studenci

Nauczyciele akademiccy