Badania – realizacja

Mio nam poinformować, że nasze badania polsko-czeskie są już zakończone.