Działania

1. I. wspólne warsztaty metodologiczne (28.01.2021).

 

2. Prowadzenie wspólnych badań i opracowanie raportu z badań (1.02-30.06. 2021).

 

3. II. wspólne warsztaty metodologiczne (30.08.2021).

 

4. Przygotowanie monografii naukowej.

S. Śliwa, Kompetencje krytyczne polskich i czeskich pedagogów w świetle badań porównawczych, Wydawnictwo SINDRUK-DIMK, Opole 2021.

5. Organizacja wspólnej konferencji naukowej (10.12.2021).