Informacje o projekcie

Tytuł naboru: Výzva v rámci fondu mikroprojektů Praděd / Nabór w ramach Funduszu mikroprojektów Praděd

Numer osi priorytetowej: 11.4

Nazwa osi priorytetowej: Spolupráce institucí a komunit / Współpraca instytucji i społeczności

Czas realizacji: 1.11.2020 – 31.12.2021

Partner wiodący: Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, ul. Niedziałkowskiego 18, 45-085 Opole

Partnerzy projektu: Vysoká škola PRIGO, z.ú., Vítězslava Nezvala, 73601 Havířov

 

Narzędzia do badań wersja polska:

Kwestionariusz Samooceny Predyspozycji Krytycznych w opracowaniu Iwony Czai-Chudyby

Kwestionariusz Oceny Sposobu Zachowania się w Szkole dla Nauczycieli w opracowaniu Sławomira Śliwy

Kwestionariusz Oceny Sposobu Zachowania się w Szkole dla Dyrektorów w opracowaniu Sławomira Śliwy

Kwestionariusz wywiadu dla Dyrektorów w opracowaniu Sławomira Śliwy

 

Narzędzia do badań wersja czeska:

Narzędzie do badań wśród Nauczycieli

Narzędzie do badań wśród Dyrektorów

Narzędzie do badań wśród Studentów

 

Raport z badań:

raport_pl

raport_cz