Kontakt

Partner wiodący: Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, ul. Niedziałkowiego 18, 45 – 085 Opole

Partnerzy projektu: Vysoká škola PRIGO, Vítězslava Nezvala 801/1, 73601 Havířov

Osoba do kontaktu: Sławomir Śliwa

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 18
45-085 Opole
tel. 572 346 419

http://www.euroregion3.wszia.opole.pl
s.sliwa@poczta.wszia.opole.pl