Numer naboru: 11_16_009.

Tytuł naboru: Výzva v rámci fondu mikroprojektů Praděd / Nabór w ramach Funduszu mikroprojektów Praděd.

Tytuł projektu: Kompetencje kluczowe w kształceniu i nauczaniu / Klíčové kompetence ve vzdělávání a výuce.

Projekt pt. Kompetencje kluczowe w kształceniu i nauczaniu będzie skupiał się na kilku problemach szczegółowych:
1. Jaki poziom kompetencji z zakresu krytycznego myślenia posiadają nauczyciele pracujący w szkołach podstawowych w Polsce i Czechach?
2. Jaki poziom kompetencji posiadają nauczyciele akademiccy WSZiA w Opolu i VS PRIGO w Hawierzowie?
3. Jaki poziom kompetencji z zakresu krytycznego myślenia posiadają studenci WSZiA i VS PROGO?
4. Jak należy kształcić krytyczne myślenie?